อาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์เกษตร คลองหลวง

Cooling Capacity : 204TR.

FCU Type : Ceiling Concealed  & 4-way cassette Type

CDU Type : GMV 5 All Inverter