Service

FAQ

คือ ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมีการรับประกันตัวชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ เป็นระยะเวลา 10ปี นับจากวันที่ติดตั้ง หรือ นับจากวันส่งสินค้าให้ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย บวกอีก 6 เดือน