img

งานแข่งขันกอล์ฟ “AIRCOND 2000”

คุณพิษณุชัย สุวรรณประเวก ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการอาวุโส บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) ร่วมกิจกรรมกับชมรมกอล์ฟแอร์คอน 2000 จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมฯกับผู้สนับสนุนและสมาชิก และให้การสนับสนุนมอบของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ. สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์ (ศาลายา)