img

ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ACAT

เรื่อง ห้องสะอาดสำหรับงานอุตสาหกรรม (Industrial Cleanroom) บริษัท GREE ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ณ.โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดา เพื่อให้ พนักงานบริษัท กรี ได้รับความรู้ ความเข้าใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติและเป็นพื้นฐานในการศึกษารายละเอียด