นโยบายการให้บริการ

บริษัท กรีอิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเครื่องปรับอากาศ มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ครบวงจร ตลอดจนคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อลูกค้าและผู้จำหน่ายเป็นสำคัญ ดังนั้นภารกิจของบริษัทฯ จึงประกอบด้วย

นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง

มีอะไหล่ครบทุกชิ้นส่วนพร้อมรองรับ ลูกค้า

พัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขาย บริษัท กรี อิเลคทริด (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านในการ แจ้งเคลม แจ้งซ้อม และบริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยมีบุคคลาการทีมช่างที่มีความชำนาญ พร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์สาเหตุ และ แก้ไขปัญหา สามารถเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว

1.บริการติดตั้งทั่วประเทศ

2.บริการซ่อม-เคลมสินค้า

3.Technical Support & Training

4.บริการทำความสะอาด

5.บริการขายอะไหล่แท้

6.Call-Center