งานสัมมนา Gree Showroom Open House 2022 ครั้งที่ 3
02 พฤศจิกายน 2565

งานสัมมนา Gree Showroom Open House 2022
จัดขึ้นในวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565
บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านที่มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้