กิจกรรมสัมมนา Gree Showroom Open House 2022 ครั้งที่ 2
25 สิงหาคม 2565

งานสัมมนา Gree Showroom Open House 2022
จัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2565
บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านที่มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้