งานอบรมช่าง GREE Technician Training 2022
26 กรกฎาคม 2565

งานอบรมช่าง GREE Technician Training 2022
จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้