กิจกรรมสัมมนา GREE Open House 2022
20 กรกฎาคม 2565

งานสัมมนา Gree Showroom Open House 2022
จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฏาคม 2565

บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านที่มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้