งานอบรมสัมมนาเครื่องปรับอากาศ GREE 2024 (ร้าน SC)
15 มีนาคม 2567

งานอบรมสัมมนาเครื่องปรับอากาศ GREE 2024 ร้าน SC

 

 

ที่ บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

 

 

 

 

ทางบริษัทยินดี และขอบคุณคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมอบรมในครั้งนี้