งานอบรมสัมมนาเครื่องปรับอากาศกรี GREE PC Seminar 2567
06 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด 

ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเครื่องปรับอากาศกรี GREE PC Seminar 2567

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและการบริการลูกค้า