งานอบรมสัมมนาเครื่องปรับอากาศ GREE 2023 (ไทวัสดุ)
28 กันยายน 2566

งานอบรมสัมมนาเครื่องปรับอากาศ GREE 2023 (ไทวัสดุ) 

 


ที่ บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

 


 


 


 


ทางบริษัทยินดี และขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียติมาร่วมอบรมในครั้งนี้