โครงการมอบแอร์ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
29 กันยายน 2566

บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ได้จัดโครงการมอบแอร์ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ ใช้ในการฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศต่อไป